Тодор Стевановић

 

 

Текстови

1969

Први тренуци цртежа // Поља. ISSN 0032-3578. 15 : 127 (1969) 19.

1970

Бајка о ружи // Поља. ISSN 0032-3578. 15 : 140-141 (1970) 20-21.
Генеза // Поља. ISSN 0032-3578. 16 : 139 (1970) 21-23.
Интимност лепоте // Поља. ISSN 0032-3578. 16 :138 (1970) 4-5.
Калођери // Поља. ISSN 0032-3578. 15 : 142 (1970) 3.
Дивергенти / Т. Стевановић, М. Јанковић // Поља. ISSN 0032-3578.138 (1970)
Гавран и цртач // Дело. ISSN 0011-7935.16 : 5 (1970) 650-657
”Дивље око” // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. (25. 4. 1970) 9.

1972

Сеад Мусић // Сеад Мусић : Галерија КНУ, 16. XI - 1. XII 1972. Београд : Коларчев народни универзитет, 1972.

1973

Жвале за обичне узде. - Београд : Просвета, 1973. - [4], 154, стр. : илуст. ; 22 cm.

1976

Maske i ptice. - Niš : Gradina, 1976. - [64] str. : ilust. ; 21 x 30 cm.
Suva planina // Delo. ISSN 0011-7935. 22 : 6 (1976) 47-50.

1977

Облик и простор: Богдан Богдановић : Urbs and Logos, Ниш 1976. // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. 6 : 85 (25. септембар 1977) 13.
Рађање цртежа // Књижевна реч . ISSN 0350-4115. 6 : 71 (25. јануар 1977) 8.
Сто ћутања // Градина. ISSN 0436-2616. 12 : 1 (1977) 90-103.

1978

Запис о Бранкушу // Књижевна реч . ISSN 0350-4115. 7 : 101 (25. мај 1978) 6.
”Цртајући ја мислим...” // Младост. 59 : 1115 (27. X 1978).
Сибин / Т. Стевановић, С. Савић и С. Стојковић // Градина. ISSN 0436-2616. 3 (1978) 33-64.

1979

Природа и дете // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. 125 (25. август 1979) 3.
Небо // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. 8 : 127 (25. август 1979).

1980

Незавршени свет великог Пабла // Уметност. ISSN 0041-6320. 67 (1980) 61-65.
”Портрети” Драгана Момчиловића // Градина. ISSN 0436-2616. 15 : 10 (1980) 49-80.
Праоко // Дело. ISSN 0011-7935. 26 : 11-12 (1980) 133-138.
Ја сам кругови // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. 9 : 142 (10. април 1980) 3.
Todor : Molitva crtača : [knjiga grafika] / likovno-grafička oprema i serigrafija D. Momčilović . - 1. izd. - Niška Banja : [izdanje autora], 1980. - [17] presavijenih listova. : ilustr. : 24 x 23 cm.
Bibliografsko izdanje. - Tiraž 98 primeraka.

1982

Путовање Сезанових ”Играча карата” до Кобурнове ”Партије ремија” // Књижевне новине. ISSN 0023-2416. 643 (11. март 1982) 24-25.
Овце у Србији : (монолог - манифест) / прибележио Јанко Вујиновић // Репртер. 821 (20-27. мај 1982) 45-48.

1983

Дијагонално зелено-љубичасти тон : [поводом изложбе Десе Станић] // Књижевна реч. ISSN 0350-4115. 12 : 209 (25. IV 1983) 14.
Различите природе // Књижевне новине. ISSN 0023-2416. 667 (24. март 1983) 6.

1984

Срећан сам као космичко биће : (разговор с Тодором Стевановићем) / разговор водила Зденка Аћин // Поља. ISS 0032-3578. 30 : 301 (1984) 142-144.
Словенски пантеон // НИН. ISSN 0027-6685. 1735 ( 1. април 1984) 35.

1986

О идеји живих слика на Сувој планини // Стефан Богдановић : Салон фотографије. Београд : [б. и.], 1986.

1987

Лаоцеово ”Велико јединство света” // Дело. ISSN 0011-7935. 31 : 6 (1987) 106-107.
Из књиге прогутаног наслова // Дело. ISSN 0011-7935. 33 : 1-2 (1987) 266-284.

1988

Сликарска колекција за историју // Књижевне новине. ISSN 0023-2416. 749/750 (1. и 15. март 1988) 46.
”Ђавоља варош” Александра Шакића // Градина. ISSN 0436-2616. 23 : 1 (1988) 185-187.

1989

Mnogobiće : ogled o Jednoti : put ka yveydanom slikarstvu . - Beograd : Sfairos, 1989. - 98 str.. : ilustr. ; 29 cm. - (Tajinska sfera ; 7)

1992

Оплакивање Христово : самобитност. - Београд : Научна књига, 1992. - 148 стр. ; 20 cm
Samobitnost umetnosti.- The self-existance of art: (A view into art oject : a view into eternal present of art) // Todor Stevanović: Otkrivenje Todorovo : slike i objekti, 12. mart - 05. april 1992, Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Beograd : ULUS, 1992. Str. 5-29.

1993

Васељенске новине Тодорове. № 1. - Београд : [издање аутора], 1993. - [8] листова : илустр.; 29 џ 41 cm
Јединица Тодорово // Васељенске новине Тодорове 1. Београд : [издање аутора]. 1983. Стр. [4, 6, 8, 10-12].
Jedinica Todorova // Rukom Todor / priredio Željko Simić. Beograd : Studentski kulturni centar : Vidici, 1993. Str. 17-26.
Umetnička jedinica // Rukom Todor / priredio Željko Simić. Beograd : Studentski kulturni centar : Vidici, 1993. Str. 27-31.

1995

Десанка Станић // Десанка Станић : ретроспективна изложба слика и цртежа 1953-1995. Шабац : Народни музеј, 1995. Стр. 16-17.
Показања Александра Ђурића // Књижевне новине. ISSN 0023-2416. 46 : 911-912 (1995) 16.
Уметност је самотворна // Српски књижевни гласник. - ISSN 0354-2769. 4 : 2 : 8/10 (1995) 98 - 102.

1996

Линија Тодорова : [цртежи]. - [Београд] : [издање аутора], [1996].-[24] листа : илустр.; 29 20 cm
Библиофилско издање. - Тираж 51.

1997

Осећање света ”Слике обзорја” Драган Ђ. Момчиловића у галерији ”Сингидунум” // Политика. ISSN 0350-4395. 94 : 29981 (11. април 1997) 24.
Александре дижи једра : изложба Александра Ђурића у галерији ”Звоно” // Политика. ISSN 0350-4395. 94 : 30024 (26. мај 1997) 20.
Уметник, историчар уметности и лепотољубитељ // Гласник Друштва пријатеља Народног музеја. I (1997)
Боја и хармонија // Политика. ISSN 0350-4395. 94: 30204 (22. новембар 1997) 22.

1998

Истина у бојама : [о изложби Раде Селаковић] // Политика. ISSN 0350-4395. 95 : 30401 (13. јун 1998) 34.

1999

Сликање светлости [разговор водила] Марија Ђорђевић // Политика. ISSN 0350-4395. 96 : 30752 (5. јун 1999) 19.
Тодорова химна човеку // Помак. ISSN 1450-5207. 4 : 11/12 (1999) 30.
Todor's theory of universe and art // Todor. beograd : Muzej savremene umetnosti, [1999]. Str. 14-43.

2000

Вајарев врт : [о изложби Балше Рајчевића] // Политика. ISSN 0350-4395. 97 : 31107 (3. јун 2000) 27.
Икона Драгана Јеротијевића - Јеротија // Драган В. Јеротијевић Јеротије : 2000 година хришћанства - 800 година Хиландара. Београд, 2000.
Због Алена Фурнијеа... // Само Партизан. 2 (2000) 21.
Свет у капи Тодоровог акварела // Књига о акварелу : трбник и поучник за акварелисте / приредио Душан Ђокић. Горњи Милановац : Графопринт, 2000. Стр. 99-102.

2001

Не одричи се Византијске цивилизације // Рашка. ISSN 0351-0719. 31 : 36/37 (2001) 166.
Византијски геније, заувек / [разговор водила] Оливера Вукотић // Дневник. ISSN 0350-7556. 58 : 19482 (6. мај 2001) 14.

2002

Slika - pogled u sebe // Dobri Stojanović: slike / pictures / tableaux 1987/2001: Umetnički paviljon Cvijeta Zuzorić. Beograd : D. Stojanović, 2002. Str. 19-20.
Запис о Бранкушу (фрагмент) // Сећање на Бранкуша, Народни музеј, Београд 2002.

2003

Змај и Корњача : [песме] // Антологија нишких песника / М. Ђорђевић. Ниш : Просвета, 2003. Стр. 95-96, 222.

2005

”Заветна слика” - текст о делу академика Младена Србиновића у каталогу изложбе овог уметника у САНУ.

2006

Књига комуникација : ”Тодорова химна човеку - Ја сам Ти”, објављено у издању САНУ.

 

[ врх стране ]