Тодор Стевановић

 

todorslikarВ А С Е Љ Е Н А:

АУТОБИОГРАФИЈА АТОМА

(ТЕОРИЈА САМОБИТНЕ ФИЛОСОФИЈЕ)

И Н Т Е Р А К Ц И Ј А
(теоријски сажетак Химне)

У ХИМНИ СТОЈИ:

1. Б О Г ПОСТОЈИ. ИМЕ МУ ЈЕ А Т О М.
ОН Ј Е С Т Е И ГРАЂА И ГРАДИТЕЉ
ВАСЕЉЕНЕ. АЛИ, КОСМИЧКА ЕНЕРГИЈА НЕ
ПРИПАДА НИ АТОМУ (Б О Г У), НИ
СТВАРИМА САЧИЊЕНИМ ОД АТОМА. КОСМИЧКА
ЕНЕРГИЈА СЕ ПОЈАВЉУЈЕ КРОЗ
КОМУНИКАЦИЈУ КОЈА СЕ ОДВИЈА У СВЕТУ АТОМА (И ЈЕДНАКО У СВЕТУ СТВАРИ - ГДЕ ЈЕ И сам АТОМ С Т В А Р.)

ЕНЕРГЕТСКА И Н Т Е Р А К Ц И Ј А КОЈА СЕ ОДВИЈА ИЗМЕЂУ
Ј А И Т И - ЧЕСТИЦА ПОКРЕЋЕ ВАСЕЉЕНУ:

У ХИМНИ СТОЈИ:
2. ВАСЕЉЕНА Ј Е С Т Е:
САМОБИТНО (НЕСТВОРЕНО, БЕСПОЧЕТО, БЕСКОНАЧНО-КОНАЧНО, САМОГРАДИВНО-САМОУОБЛИЧАВАЈУЋЕ-САМОПОКРЕТНО.,)ЕНЕРГЕТСКО ЗДАЊЕ

У ХИМНИ СТОЈИ:
3. ВАСЕЉЕНУ ВИДИМ ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ ПИТАЊА:
К О С А М (Ј А)?

ХИМНА ОБЈАВЉУЈЕ: Ј А САМ Т И :
травка, облутак, кап океана, зрно песка, грумен земље., ч о в е к (слик(А)р)., Сунце-Земља-Месец (Сунчани систем)., ГАЛАКСИЈА (Звездано јато)., В А С Е Љ Е Н А (Галактичка јата)

ЕНЕРГЕТСКА ФОРМУЛА (ЈЕДНАЧИНА) ХИМНЕ:

Е = ЈА САМ ТИ

Е = ја сам ти

 

(енергија ј е д н а к о интеракција
Ј А и Т И–честица)